Полиграфия и издательство Печать

 

 

Научно-методический центр "Алсем-Астана" предлагает приобрести следующие виды изданий:


 


Діни сауаттылық – рухани кемелденудің көрінісі. Религиозная  грамотность -  залог духовной безопасности»

Анықтамалық/справочник,  Астана қаласы, - «Алсем-Астана» баспасы,-  2011ж. – 66 бет.

 

Назарларыңызға ұсынылған «Діни сауаттылық – рухани кемелденудің көрінісі. Религиозная  грамотность -  залог духовной безопасности», – атты ақпараттық кітапшада  Астана қаласы Ішкі саясат басқармасы және «Ұлағат» мәдениет және даму қоры бірлесіп атқарған Астана әкімшілігінің тапсырысымен ұйымдастырылған «Дінге қатысты мемлекеттік саясатты сауатты насихаттайтын әрі  толеранттылықты, патриотизмді қалыптастыру және терроризм мен экстремизмге саналы түрде қарсылықты оятуға бағытталған  ақпараттық-насихат тобы жұмысын құру және ұйымдастыру» жобасы бойынша жүргізілген жұмыс шеңберіндегі қысқаша, аса қажет ақпараттар жинақталған. Кітапшаға алдағы уақытта толықтырулар мен өзгерістер енгізіп отыру – редакция алқасының алдағы мақсаттарының бірі. Анықтамалық  қазақ және орыс тілдерінде құрастырылды.

 

Мұндағы ақпаратты діни сауатын толықтыруға ынталы әр азамат өз  қажетіне жаратады дегенсенімдеміз.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

      

 

«Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал: жағдайы және мәселелері»,

 мақалалар жинағы, Астана қаласы: «Алсем-Астана» баспасы, 2011 -196-бет.

«Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал: жағдайы және мәселелері», – атты жинаққа 

Астана қаласы әкімдігі, Ішкі саясат басқармасы және «Ұлағат» мәдениет және

дамуқоры бірлесіп атқарған – Астана қаласы әкімдігі тапсырысымен

ұйымдастырылған – «Дінге қатысты мемлекеттік саясатты сауатты насихаттайтын әрі  толеранттылықты, патриоттықты қалыптастыру және терроризм мен экстремизмге саналы түрде қарсылықты оятуға бағытталған  ақпараттық-насихат тобы жұмысын құру және ұйымдастыру» жобасын қорытындылауға арналған  ауқымды іс-шараны түйіндеген  мақалалар екі тілде: қазақша, орысша топтастырылған.

 

 

 

 

«Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал студент-жастар танымында»,

кітапша, Астана қаласы, «Алсем-Астана» баспасы, 2011 -24 -бет.

«Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал студент-жастар танымында», – атты кітапшада  негізгі «Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал: жағдайы және мәселелері»,  мақалалар жинағына қосымша ретінде құрастырылған. Мұнда Астана қаласының Ішкі саясат басқармасы және «Ұлағат» мәдениет және даму қоры бірлесіп атқарған Астана әкімшілігінің тапсырысымен ұйымдастырылған «Дінге қатысты мемлекеттік саясатты сауатты насихаттайтын әрі  толеранттылықты, патриоттықты қалыптастыру және терроризм мен экстремизмге саналы түрде қарсылықты оятуға бағытталған  ақпараттық-насихат тобы жұмысын құру және ұйымдастыру»жобасы аясында жүргізілген жұмыс барысында студент-жастар жіберген мақалалардың үзінділері қамтылды.

 

 

       алжир                                                                                                                                                                                                                                                                 

 "ХХ ҒАСЫРДЫҢ 30-ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛ: АШАРШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚУҒЫН-СҮРГІН ТАРИХЫ"

Мақалалар жинағы/Сборник материалов,  Астана қаласы, -«Алсем-Астана» баспасы,-  2012ж. – 241 бет.

        Назарларыңызға  ұсынылған  жинақта  Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орайластырып өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылардың баяндамалары және тарихшы-ғалымдардың, қоғам қайраткерлері, сарапшылардың  мақалалары жинақталған. Осы жинақ нақты деректердің негізінде Қазақстандағы

ХХ- ғасырдың 20-30 жылдарындағы саяси жағдайларды, аштық пен саяси қуқын сүргін, халықтарды депортацияға ұшырату тарихын  қамтиды.

 
      Сборник материалов «Из творчества педагогов»

 

«Из творчества педагогов школ»: Сб. мат. учителей. Под общей редакцией
Жумакасовой К.Г. - Астана, Изд.-во «Алсем-Астана», 2012. - 328 стр.
       
      В Сборнике материалов учителей «Из творчества педагогов школ» представлены труды педагогов школ г. Астаны, имеющие целью обмен и распространение опыта работы.  
     Сборник содержит разнообразные типологии и формы проведения уроков,  материалы  из  опыта  работы  по  внедрению здоровьесберегающих,  
информационно-коммуникационных, тестовых  и   других  инновационных  технологий. В сборнике также представлены проекты элективных курсов, сценариев внеклассных 
мероприятий  для  учащихся младшего, среднего  и  старшего звена школы. Материалы сборника оформлены на двух языках: казахский и русский.
     Сборник  статей  «Из  творчества  педагогов  школ»  может  быть одинаково  полезным, как  для  начинающего  педагога,  так и для учителейс большим педагогическим опытом.
В продаже имеются также части 1, 2,3,4,5                                                                                                                                                                                           
                             

                                                                                  

    
 

С.Ғ. Қапаров
Қазақстандағы мемлекеттік қызметті жетілдіру.
Астана, «Алсем-Астана» баспасы, 2010 ж. -348 бет


     С.Ғ.Қапаровтың монографиясында Қазақстан Республикасындағы мемлекетті басқару құрылымын ұтымдандыру мен жетілдіру үрдісі қарастырылған. Бұл үрдістің мақсаты - Қазақстан дамуының ағымдағы және перспективадағы мәселелерін тиімді шешуге қабілетті, кәсіби өкімет органдарын құру. Осы үрдістегі жетекші рөлді Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі Агенттік атқарады. Басқару мен мемлекеттік қызметтің жоғары тиімді жүйесін қалыптастыру – қазіргі заманның түйінді мәселелерінің бірі. Монография авторы Қазақстандағы экономикалық реформалардың барысы, қоғамның демократиялану жолымен өсуі, құқықтық мемлекеттің қалыптасуы, жалпы елдің тұрақтылығы мен дамуы -  мемлекетті басқарудың тиімділігі мен шенеуніктердің кәсібилігіне, олардың әрекет қабілеттілігі мен бастамашылдығына, елдің таңдап алған бағытына берілгендігімен тығыз байланысты екендігін көрсетеді.


Е.Н. Шакиров
Опрос граждан, как инструмент в системе информационного обеспечения правоохранительных органов.
Астана, ТОО «Научно-методический центр» Алсем-Астана»,  2009 – 252 стр.

      В работе дается комплексная юридическо-психологическая характеристика информации и её носителей. Содержатся рекомендации по поиску, получению и анализу криминальной информации. Исследуются психологические аспекты деятельности правоохранительных органов. Определена тактика опроса отдельных категорий граждан.
      Предназначена, как практическое пособие для студентов, преподавателей средне-специальных и высших учебных заведений юридической специализации, а также для  работников правоохранительных органов.


С.С. Молдабаев, Қ.Ж. Баетов  
Воинские преступления по уголовному законодательству Республики Казахстан: комментарий с постатейными материалами на казахском и русском языках.
Астана, ТОО  «Научно-методический центр» Алсем-Астана», 2010  – 502 стр.


      Рекомендовано  к  печати  Ученым Советом Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
      Данная работа представляет собой научно-практическое издание, рассчитанное как на специалистов в области военно-уголовного законодательства, так и на всех интересующихся вопросами уголовного права и практики его применения.


Б.М. Мәуленова
Қазақ тілі. Оқу құралы.
Астана, «Алсем-Астана» баспасы, 2009 ж. - 152 бет

      "Қазақ тілі" оқу құралы мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдар қызметкерлеріне және қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде үйренуші жеке тұлғаларға арналған.
Оқу құралы коммуникативтік-функционалдық қағидаға негізделіп құрастырылған.
      Оқу құралының басты мақсаты: тіл үйренушілерге қазақ тілін ресми қарым-қатынас құралы ретінде үйренуіне ықпал ету және күнделікті пайдалануына дағдыландыру.
      Оқу құралы қазақ тілін үйреніп жүрген қызметкерлер дәрісханаларында тәжірибеден өтті.

К.А.Әлпейісова
Қысқарған сөздердің орысша-қазақша сөздігі
Астана: «Алсем –Астана» баспасы, 2010 ж.- 35 бет


     «Қысқарған сөздердің орысша-қазақша сөздігі»  мемлекеттік органдар қызметкерлеріне, қазақ тілін үйренушілерге, жеке тұлғаларға және аудармашыларға  арналған көмекші құрал.

     Сөздіктің басты мақсаты: тіл үйренушілерге қазақ тілін ресми қарым –қатынас құралы  ретінде үйренуіне ықпал ету және аударма жасауда кездесетін қиын сөз тіркестерін меңгеруге көмектесу.

 

Д.Б. Кайкенов, К.Э. Джамангулов, А.Е. Баймуканова
English, Russian brief phrase book & often used Kazakh expressions.
Астана, ТОО «Научно-методический центр» Алсем-Астана», 2010. – 68 стр.

      Разговорник «English, Russian brief phrase book and often used Kazakh expressions» содержит часто используемые лексические выражения, необходимые для повседневного общения, а также подробный список достопримечательностей и общественных мест города Астаны. Адресован иностранным гостям.

М.Т. Сапанова 
Сборник    задач по    дисциплине    «Финансовый учет. Промежуточный уровень».
Астана, ТОО  «Научно-методический центр» Алсем-Астана», 2010  – 112 стр.

      Данный сборник задач по дисциплине «Финансовый учет. Промежуточный уровень»  является специальным изданием для подготовки к сдаче профессиональных экзаменов на CIPA – «Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер». Задания разработаны по учету основных видов активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности. В нем отражены основные вопросы по соответствующим темам курса, по каждой теме даются варианты задач.
      При составлении данного сборника была использована специальная литература (См.: Список использованной литературы), а также практика подготовки бухгалтеров по программе перехода на МСФО.
      Сборник задач рекомендован для практических работников, обучающихся на курсах повышения квалификаций по программам САР и СIРА, а также для преподавателей и студентов  высших учебный заведений по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Сборник может быть одинаково полезным и для всех тех, кого интересуют вопросы международного стандарта финансовой отчетности.                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Есекешова М.Д.

   "Қазақ отбасындағы имандылық тәрбие" монография.

     Астана қаласы: "Алсем-Астана" баспасы, 2011 жыл.

 

        Монографияда қазақ отбасының дәстүрлі педагогикалық

мәдениетіндегі имандылық тәрбиенің теориялық алғы шарттары, имандылық тәрбиенің мәні және қазақ ағартушыларыныңимандылықтуралы ойлары қарастырылған.

Қазақ отбасы дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің мәні және олардың сипаттамалыры, сондай-ақ қазақ отбасындағы имандылық тәрбиенің теориялық негіздері жүйелеген.

Еңбекте қазақ отбасының дәстүрлі педагогикалық мәдениет негізінде студенттерге имандылыққа тәрбиелеудің нобайы

ғылыми тұрғыда нақтыланған. Еңбек мектеп мұғалімдеріне, педагогикалық оқу орындары оқытушылары мен студенттеріне және мұғалімдердің білімін жетілдіру институттары

әдіскерлеріне, сондай-ақ магистранттарға, ізденушілерге арналған.

 

                             

 

Скачать прайс-лист

Информация по телефонам: 8 (7172) 96-50-45, 96-50-44